Liesma

laikraksts, avīze

Laikraksta «Liesma» mērķauditorija ir Ziemeļvidzeme: Valmiera, bijušā Valmieras rajona, kā arī Ēveles un Trikātas pagastu iedzīvotāji, ap 61 tūkst. cilvēku; viena no lielākajām tirāžām Latvijas reģionu presē. Iznāk otrdienās, trešdienās, piektdienās, visi numuri pilnkrāsu. Īpaši republikas nozīmes pilsētai Valmierai - pielikums «Valmierietis» reizi mēnesī.
Saturā: vietējās aktualitātes, sabiedriskā dzīve, tautsaimniecība, kultūra, izglītība, sports, izklaide.Ik numurā — reklāma un sludinājumi, kas uzrunā aktīvo tirgus daļu pilsētās (Valmiera, Rūjiena, Mazsalaca) un laukos.

Laikraksta «Liesma» pakalpojumus var iegādāties par laikraksta noteiktajām cenām. Visas cenas norādītas ar PVN.

Master CardVISAMaestro

Laikraksta iznākšanas datumi

Jūlijā/Augustā/Septembrī

P

O

T

C

P

S

S

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2324

25

26

27

28

29

3031

01

02

03

04

Sludinājumu un reklāmas pieņemšana beidzas iepriekšējā dienā plkst. 10:00

Sludinājuma cenas

Cena par vienu teksta simbolu

  Privātsludinājumi Komercsludinājumi
Pērk 0.125 0.125
Pārdod 0.125 0.125
Maina 0.125 0.125
Dažādi 0.125 0.125
Pakalpojumi - 0.125
Meklē darbu 0.089 0.089
Piedāvā darbu - 0.125
Izīrē 0.125 0.125
Vēlas īrēt 0.089 0.089
Iznomā - 0.125
Iepazīšanās 0.125 -
Dāvina 0.125 0.125
Atrasts/pazaudēts 0.074 0.074

Uzmanību!

Šajā laikrakstā sludinājuma tipu nosaka pēc sludinājuma satura.
Ja sniedzat pakalpojumus, pērkat vai pārdodat vairumā un tekstā nav norādīts preču skaits, Jūsu sludinājuma tips ir ‘Komercsludinājums’. Cenu starpības dēļ, nepareizi izvēlēts tips var aizkavēt Jūsu sludinājuma publicēšanu.

Minimālā maksa:

5.16 € privātsludinājumiem / komercsludinājumiem,
3.44 € sadaļām: Meklē darbu, Vēlas īrēt (privātsludinājumiem), Atrasts/pazaudēts.

 

Atkārtošanas atlaides sludinājumiem:

x2=(-5%), x4=(-10%), x8<=(-15%)

 

Līdzjūtības, apsveikuma un pateicības cenas

Cena par vienu rindu (30 simboli)

  Privātsludinājumi Komercsludinājumi
Līdzjūtība 1.84 2.10
Apsveikums 1.84 2.10
Pateicība 1.84 2.10

 

Reklāmas cenas

Reklāmas laukuma cena par vienu cm2

  Melnbalta reklāma Krāsaina
Pirmā lapa 2.24 -
Iekšlapa 1.18 -
Slud. un reklāmas lapa 1.18 -
Reklāmas lapa (pēdējā) 1.18 1.53

Atkārtošanas atlaides reklāmām:

x3=(-5%), x6=(-10%), x11<=(-15%)

 

Sleju platumi:

1 sleja - 4.8 cm
2 slejas - 10 cm
3 slejas - 15.2 cm
4 slejas - 20.5 cm
5 slejas - 25.6 cm
slejas

Maksimālais augstums: Pirmajā lapā 12 cm, Iekšlapā, Slud. un reklāmas lapā, Reklāmas lapā (pēdējā) 37 cm

 

Reklāmas faila formāts: JPG, PNG, PDF, TIF
Krāsas: Krāsainai reklāmai CMYK

 

Visas cenas norādītas EUR ar PVN

 

laikraksts Liesma Latvijas karte
Laikraksta paraugs (A3)
Laikraksts Liesma paraugs

Drukātā versija iznāk latviešu valodā

Otrdienās - 6000 eksemplāros
Trešdienās - 6000 eksemplāros
Piektdienās - 6000 eksemplāros

Laikraksta izplatīšana - pa pastu, kioskos, lielveikalos un citās tirdzniecības vietās

 

Laikraksta Liesma abonēšana

 

Liesma - drukātā laikraksta abonēšana

 

Laikraksta kontaktinformācija:

 

Laikraksta izdevējs: SIA «Imanta info»

Redakcijas adrese: A. Upīša iela 7, Valmiera, LV-4201

Tālrunis: 64225016, 29449035 (reklāmas daļa)

Interneta adese: www.eliesma.lv